masérské potřeby

Obchodní podmínky

internetový obchod
Nákupní košík | Pokladna
obsah: 0 ks / 0 Kč
Přihlásit se
Zákazník: Nepřihlášen

 

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.primalidicky.cz, který provozuje firma Michal Kučera se sídlem Luková 203, 561 23 Damníkov, IČ:61210099, DIČ CZ7204093732 (dále jen „Prodávající“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „Kupující“).

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s platebním stykem a distribucí objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Pokud dá kupující souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem obchodní sdělení a nabídky vztahující se k sortimentu internetového obchodu www.primalidicky.cz

III. Registrace

Registrace slouží na zaregistrování osoby nebo firmy na portále www.primalidicky.cz. Bez registrace a přihlášení není možné odeslat objednávku. Registrace přináší možnost nakupovat rychleji, znát stav svých objednávek a mít přehled nad již uskutečněnými objednávkami. Při registraci jsou po kupujícím požadovány tyto povinné údaje: jméno, příjmení, uživatelské jméno (pro přihlašování), heslo, zopakování hesla, adresa (ulice s č.p., PSČ, město), e-mail (na který budou zasílány informace o stavu objednávky a protokol o registraci) a telefonní číslo.

IV. Přihlášení

Pro objednání zboží je nutné se po registraci přihlásit zadáním přihlašovacího jména kupujícího a hesla, které si sám v registraci kupující určil.

V. Nakupování

Kupující kupuje zboží prostřednictvím objednávky. Postup jak nakupovat je uveden v nabídce pod odkazem „Jak nakupovat“. Přijaté objednávky jsou závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

VI. Ceny zboží

Prodávající je plátcem DPH. Veškeré uváděné ceny jsou konečné s DPH.

VII. Dodací podmínky

Zboží je zasíláno výhradně prostřednictvím České pošty, s.p. formou cenného balíku. Pokud kupujícího Česká pošta a.s. nezastihne na dodací adrese, je kupujícímu zanecháno oznámení o uložení zásilky. Zásilka zůstává uložena na místně příslušné poště kupujícího po dobu 15 dnů.

VIII. Dodací lhůty

Doba do vyexpedování zboží ze skladu prodávajícího se pohybuje do 7 dnů. Pokud se stane, že zboží objednané kupujícím není ani na skladě dodavatele prodávajícího, nebo se dodání prodlouží na dobu delší než je obvyklé, je o této skutečnosti kupující neprodleně informován prostřednictvím e-mailu, jakmile se prodávající tuto skutečnost dozví. V tomto případě má kupující možnost objednávku stornovat nebo pozměnit.

Prodávající usiluje o co nejkratší dobu expedice.

Po vyexpedování zboží ze skladu prodávajícího je třeba připočítat dobu potřebnou pro doručení, která se u České pošty s.p. formou cenného balíku pohybuje v rozmezí 1 – 4 pracovních dnů.

IX. Platební podmínky

  1. platba dobírkou – peníze za zboží se platí při jeho převzetí. Daňový doklad je přiložen v zásilce.
  2. bezhotovostní platba předem – pokud kupující zvolí tuto formu platby, prodávající po obdržení objednávky zkontroluje stav skladu, popřípadě objednané zboží doobjedná. Teprve v momentě, kdy je zboží připraveno k expedici, zašle prodávající e-mail kupujícímu se všemi údaji potřebnými k platbě (číslo účtu a variabilní symbol) a vyzve jej k úhradě. Zboží je odesláno kupujícímu, jakmile jsou peníze připsány na účet prodávajícího.

 

X. Poštovné a balné

  1. při platbě dobírkou je cena za poštovné a balné stanovena paušálně na 95-190,- Kč
  2. při bezhotovostní platbě předem je cena za poštovné a balné stanovena paušálně na 95-130,- Kč

XI. Záruční podmínky, reklamační řád

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Pro vyřízení reklamace je nutné prodávajícímu oznámit písemně (nejlépe e-mailem), že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. Na základě těchto informací bude reklamace posouzena a stanoven další postup. Záruka se nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Na prodané zboží, pokud není stanoveno jinak, je poskytována zákonem stanovena záruční doba 24 měsíců. Lhůta pro vyřízení reklamace se řídí Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je třicetidenní.

XII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, informuje o této skutečnosti prodávajícího a zašle zboží v neporušeném originálním obalu s nerozbaleným sáčkem s puzzle na adresu prodávajícího, kde bude zboží překontrolováno.

V případě splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající peníze převodem na účet kupujícího nebo složenkou, nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodávajícím.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

XIII. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné obchodní podmínky budou v dostatečném předstihu vyhlášeny na internetovém obchodě www.primalidicky.cz.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1. října 2009

Michal Kučera